Kiedy następuje ustanie małżeństwa?

Ustanie małżeństwa jest procesem, który może zostać rozwiązany poprzez rozwód lub unieważnienie. W Polsce jedynymi podstawami dla rozwodu są: rozpad pożycia małżeńskiego, trwałe i zupełne unieruchomienie małżonka lub skazanie jednego z małżonków za przestępstwo. Unieważnienie małżeństwa, z kolei, może być uzasadnione jedynie w przypadku, gdy doszło do zawarcia małżeństwa bez wymaganego upoważnienia bądź bez zgody jednego z małżonków.

Warto podkreślić, że proces ustania małżeństwa może być długi i skomplikowany. Rozwód wymaga zgody obu stron lub orzeczenia sądu, jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwód. Unieważnienie małżeństwa również musi być orzeczone przez sąd po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania. Ponadto, w obu przypadkach, proces ten może prowadzić do licznych konfliktów i kłopotów prawnych, zwłaszcza w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólną własność lub dzieci.

1. Prawne definicje separacji – kiedy małżeństwo przestaje istnieć?

Separacja to proces, który prowadzi do rozpadu małżeństwa. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Separacja to formalne rozstanie małżonków, którzy jednak wciąż pozostają na papierze małżeństwem. Oznacza to, że para nie żyje już razem, ale wciąż pozostaje związana umową małżeńską. Rozwiązanie umowy małżeńskiej następuje w momencie rozwodu, który jest procesem bardziej skomplikowanym i wymaga większej ilości formalności.

[Sprawdź też: Adwokat Mosina – Kancelaria BKSC]

Prawne definicje separacji różnią się w zależności od kraju i jego systemu prawnego. W Polsce separacja jest regulowana przez Kodeks rodziny i opiekuńczy. W myśl polskiego prawa, separacja to formalne rozstanie małżonków, które następuje na wniosek jednego z nich lub za porozumieniem obu stron. Separacja ma na celu uregulowanie kwestii związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi oraz alimentami. Warto jednak pamiętać, że separacja nie jest jedynym sposobem na formalne rozstanie, istnieją także takie formy jak: rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzeczeniem o winie wzajemnym.

2. Jakie są różnice między separacją a rozwodem?

Separacja a rozwód to dwa różne procesy, które pozwalają zakończyć związek małżeński. Choć ich cel jest podobny, to jednak istnieją między nimi istotne różnice.

W przypadku separacji małżonkowie decydują się na faktyczne rozstanie bez formalnego zakończenia małżeństwa. Oznacza to, że wciąż pozostają małżeństwem, jednak nie mieszkają razem i nie mają obowiązku wspólnego życia. Może to wynikać z wielu różnych powodów, takich jak problemy w relacjach czy też decyzja o czasowym oddaleniu się od siebie.

Z kolei rozwód to formalne zakończenie małżeństwa, które wymaga udziału sądu i spełnienia określonych warunków prawnych. W odróżnieniu od separacji, rozwód kończy związek małżeński i pozwala na zawarcie nowego małżeństwa.

https://bksc.pl/kancelaria-kornik/