Czy można udzielać porad prawnych nie będąc prawnikiem?

Temat udzielania porad prawnych przez osoby nie będące prawnikami budzi wiele kontrowersji. Choć w Polsce obowiązuje zakaz udzielania porad prawnych bez odpowiednich kwalifikacji, to jednak wiele osób chce udzielać takich porad w celu zarobienia pieniędzy lub pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Czy jest to jednak legalne i bezpieczne dla odbiorcy porady?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie, nie można udzielać porad prawnych bez posiadania odpowiednich kwalifikacji. Zgodnie z polskim prawem, wykonywanie czynności związanych z udzielaniem porad prawnych jest zarezerwowane wyłącznie dla osób posiadających tytuł prawnika oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Oznacza to, że osoby nieposiadające takich kwalifikacji nie tylko nie mogą udzielać porad prawnych, ale także nie powinny tego robić, ponieważ mogą narazić się na odpowiedzialność cywilną oraz karną.

yyyyy