Kiedy adwokat powinien wystawić fakturę?

Adwokaci są zobowiązani do wystawiania faktur za swoje usługi, jednak nie zawsze jest to konieczne. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, faktura powinna zostać wystawiona, gdy wartość usługi przekracza 500 złotych brutto. Adwokat może jednak zdecydować się na wystawienie faktury również w przypadku niższej wartości usługi. Warto pamiętać, że adwokat może odmówić wystawienia faktury w przypadku, gdy klient nie wyrazi na nią zgody.

Ponadto, adwokaci są zobowiązani do zachowania poufności wobec swoich klientów, co może wpłynąć na sposób wystawienia faktury. W przypadku, gdy adwokat świadczy usługi dla klienta indywidualnego, faktura powinna zostać wystawiona na jego imię i nazwisko. Natomiast w przypadku, gdy adwokat świadczy usługi dla przedsiębiorcy, faktura powinna zostać wystawiona na firmę. Adwokat może również zdecydować się na wystawienie faktury pro forma, czyli fikcyjnej faktury, która nie ma charakteru rozliczeniowego, a jedynie informacyjny.

1. Kiedy obowiązek wystawienia faktury przez adwokata się pojawi?

Od 1 stycznia 2020 roku adwokaci mają obowiązek wystawiania faktur za swoje usługi. Dotychczas adwokaci byli zwolnieni z tego obowiązku, jednak od nowego roku wszyscy wykonawcy usług będą musieli wystawiać faktury, aby spełnić wymogi podatkowe. Zmiana ta wynika z ujednolicenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) w ramach całej Unii Europejskiej.

2. Co to jest faktura adwokacka i kiedy powinna być wystawiona?

Faktura adwokacka to dokument potwierdzający opłacenie usług świadczonych przez adwokata lub radcę prawnego. Powinna być wystawiona w momencie zakończenia pracy prawnika lub po upływie określonego czasu, w przypadku umów o stałą obsługę prawno-podatkową.

[Sprawdź też: Adwokat Mosina – Kancelaria BKSC]

Wystawienie faktury adwokackiej jest obowiązkiem prawnika i wynika z ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o adwokaturze. W dokumentacji powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące nazwy i adresu prawnika, opisu usługi, daty i miejsca wykonania usługi oraz kwoty do zapłaty.

3. Jakie informacje powinny być zawarte na fakturze adwokackiej?

Faktura adwokacka to dokument finansowy, który wydaje adwokat swojemu klientowi w związku z wykonaną pracą lub świadczoną usługą. Faktura taka musi zawierać szereg istotnych informacji, które pozwalają na dokładne zidentyfikowanie wykonanej usługi i ułatwiają jej rozliczenie. Wśród informacji, jakie powinny znaleźć się na fakturze adwokackiej, wymienić można przede wszystkim dane adwokata, dane klienta, opis świadczonej usługi, daty wykonania usługi i kwotę do zapłaty.

Ponadto faktura adwokacka powinna zawierać numer świadczący o tym, że dokument ten jest faktycznie oryginalny. W przypadku faktur dwukrotnego lub wielokrotnego użytku, na fakturze musi znaleźć się odpowiedni wpis informujący o tym fakcie. Na fakturze adwokackiej powinno też znaleźć się odniesienie do odpowiedniego przepisu prawa regulującego kwestie wystawiania takiego dokumentu. Wszystkie te informacje muszą być precyzyjnie i czytelnie wpisane na fakturze, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do jej treści i celu jej wydania.

radca prawny buk